რამდენად მაღალი შეიძლება იყოს მაღალი ქუსლი? ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს, თუ საქმე ლედი გაგას ეხება.

Shutterstock
Getty Images
Shutterstock
Getty Images
Shutterstock
Getty Images
Shutterstock
Getty Images