ბრიტანული ვოგი დეკემბერი 1993

ბრიტანული ვოგის ყდები 1997 წლის დეკემბერში, 2003 წლის აგვისტოში და 2005 წლის ნოემბერში

ბრიტანული ვოგი იანვარი 1997 / სექტემბერი 2007

ბრიტანული ვოგი ივნისი 2016

ბრიტანული ვოგი დეკემბერი 2018

ბრიტანული ვოგი აპრილი 1994 / დეკემბერი 2013

ამერიკული ვოგი მაისი 2011

ამერიკული ვოგი ივნისი 2001/ოქტომბერი 1995

ამერიკული ვოგი ოქტომბერი 1995

ამერიკული ვოგი ოქტომბერი 1995 / მარტი 1996

ამერიკული ვოგი ნოემბერი 2010

ამერიკული ვოგი ოქტომბერი 2011

ამერიკული ვოგი ოქტომბერი 2003